Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av protokolljusterare, ALLM.2024.1

 •   2

  Linneryd 1:25 - Ansökan om inrättande av avloppsanläggning - MRV. MEA.2024.393 (FW)

 •   3

  Stödstorp 2:30 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad. BYGG.2024,491 (JK)

 •   4

  Mo 1:6 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2024.535 (JK)

 •   5

  Hok 2:110 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd. BYGG.2024,592 (JK)

 •   6

  Grälebo 1:13 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,. BYGG.2024.604 (JK)

 •   7

  Vitlingen 7 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport. BYGG.2024.663 (JK)

 •   8

  Båramo 1:13 - Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för två lagertält . BYGG.2018.112 (JK)

 •   9

  Bratteborg 2:6 - Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för lagertält. BYGG.2019.43 (JK)

 •   10

  Horshaga 1:73 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation. BYGG.2024.664 (JK)

 •   11

  Linneryd 1:25 - Samråd Lantmäteriet avseende klyvning av fastigheten. (JK)

 •   12

  Nässja 1:45 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2024.486 (SAN)

 •   13

  Lerås 1:1 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2024.519 (SAN)

 •   14

  Hok 2:46 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan och carport. BYGG.2024.596 (SAN)

 •   15

  Pennan 2 - Ansökan om bygglov för takförlängning och skärmtak över entrén. BYGG.2024.465 (SAN)

 •   16

  Skraken 2 - Ansökan om bygglov för enbostadshus med garage. BYGG.2024.537 (SAN)

 •   17

  Information om aktuella frågor, ALLM.2024.3

 •   18

  Meddelanden, ALLM.2024.2

 •   19

  Delegationsbeslut, ALLM.2024.4

 •   20

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.