Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Yttrande - ansökan om tillstånd för förlängd nätkoncession för befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning mellan Vaggeryd-Skillingaryd - Vattenfall Eldistribution AB

 •   3

  Yttrande - Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2023-2027

 •   4

  Samrådsyttrande - ny detaljplan fastigheten Tokarp 3:7 m.f.l.

 •   5

  Samrådsyttrande - ny detaljplan fastigheten Skogshyltan 1:4 m.f.l.

 •   6

  Upprättane av dokument - Vägledning, sammanhållen bebyggelse

 •   7

  Krängsberg 1:24 - Uppförande av trafikplats

 •   8

  Gärahov 1:51 - Uppförande av återvinningsstation

 •   9

  Snöstjärnan 2 - Tillsyn, bländande plåttak

 •   10

  Krängsberg 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Grangärdet 16 - Till- och ombyggnad av garage och förråd (förlängning av bygglov)

 •   12

  Mörkebo 1:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage

 •   13

  Mölnarp 1:5 - Strandskyddsdispens för pumphus/förråd

 •   14

  Stödstorp 2:12 - Bygglov för tillbyggnad av bef. garage med lägenhet och garage

 •   15

  Nåthult 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   16

  Ugglekull 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   17

  Galtås 2:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Stödstorp 2:32 - Nybyggnad av nätstation + rivning av bef

 •   19

  Fasanen 5 - Bygglov för nybyggnad av parhus och carport med förråd

 •   20

  Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   21

  Information om aktuella frågor

 •   22

  Meddelanden

 •   23

  Delegationsbeslut

 •   24

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.