Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning, ALLM.2023.1

 •   2

  Ansökan om utdömande av vite, överträdelse nr 1 Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   3

  Ansökan om utdömande av vite, överträdelse nr 2 Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   4

  Ansökan om utdömande av vite, överträdelse nr 3 Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   5

  Ansökan om utdömande av vite, överträdelse nr 4 Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   6

  Ansökan om utdömande av vite, överträdelse nr 5 Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   7

  Ansökan om utdömande av vite, överträdelse nr 6 Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   8

  Allmänt ärende - Remiss från Trafikverket-undantag från lovplikt inom järnvägsplan, ALLM.2023.499

 •   9

  Stödstorp 2:22 - Nybyggnation av industribyggnad, BYGG.2023.464

 •   10

  Lillakulla 3 - Tillsyn, plank, TLS.2023.271

 •   11

  Lillakulla 4 - Tillsyn, olovlig kameraövervakning och odling på kommunal mark, TLS.2023.534

 •   12

  Sörgården 1:4 - Beslut om slutbesked, BYGG.2020.271

 •   13

  Källemo 1 - Beslut om slutbesked

 •   14

  Bongebo 1.6 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av vedbod/bastu/sittplats, BYGG.2023.563

 •   15

  Kårdholmen 2:1 - Ändrad användning från ekonomibyggnad till bostadshus, BYGG.2023.529

 •   16

  Hok 2:109 - Strandskydd och tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler, BYGG.2023.489

 •   17

  Smedjan 4 - Nybyggnation av flerbostadshus, BYGG.2023.292

 •   18

  Attesträtt år 2023, komplettering, granskare, ALLM.2023.5

 •   19

  Meddelanden, ALLM.2023.2

 •   20

  Delegationsbeslut, ALLM.2023.4

 •   21

  Övriga ärenden

 • § 7

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-06-20

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.