Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av protokolljusterare, ALLM.2024.1

 •   2

  Bocken 5 - Föreläggande om provtagningsplan enl. MIFO fas 2, MIL.2024.404 (Th.O)

 •   3

  Linneryd 1:25 - Ansökan om inrättande av avloppsanläggning - MRV, MEA.2024.393 (FW)

 •   4

  Stödstorp 2:14 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industrihall innehållande lager samt verkstad, BYGG.2024.325 (JK)

 •   5

  Stödstorp 2:14 - Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till event/konferens, BYGG2024.298 (JK)

 •   6

  Götastrand 1:1 - Ansökan om bygglov för uppställning av container (återvinningsstation), BYGG.2024.352 (JK)

 •   7

  Ammelund 1:5 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, BYGG.2024.354 (JK)

 •   8

  Stigamo 1:7 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad, BYGG.2024.406 (JK)

 •   9

  Trekanten 7 - Tillsyn-svartbygge, TLS.2024.453 (JK)

 •   10

  Trekanten 3 - Tillsyn-svartbygge, TLS.2024.452 (JK)

 •   11

  Ammelund 1:6 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. BYGG.2024.341 (SAN)

 •   12

  Stenshestra 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, BYGG.2023.617 (JK)

 •   13

  Strömfallet 1 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med 2 lägenheter samt ändrad användning från förskola till bostadsändamål (2 lgh), BYGG.2024.284 (JK)

 •   14

  Båramo 1:1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av batterilager, BYGG.2024.330 (SAN)

 •   15

  Pålen 1:1 - Ansökan om förnyelse av bygglov för staket runt befintlig återvinningsstation, BYGG.2024.351 (SAN)

 •   16

  Bondstorp 3:6 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd, BYGG.2023.1041 (SAN)

 •   17

  Stoarp 1:20 - Ansökan om strandskyddsdispens för iordningställande av grillplats och renovering av brygga, BYGG.2024.426 (SAN)

 •   18

  Pålen 1:1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, BYGG.2023.1242 (SAN)

 •   19

  Oxen 7 - Sanktionsavgift för rivning av padelhall utan startbesked,TLS.2023.116 (SAN)

 •   20

  Klevshult 1:131 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation, BYGG.2023.1268 (SAN)

 •   21

  Meddelanden, ALLM.2024.2

 •   22

  Delegationsbeslut, ALLM.2024.4

 •   23

  Övriga ärenden

 • § 4

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2024-04-30

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.