Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Meddelanden

 •   3

  Information om aktuella frågor

 •   4

  Verksamhetsplan år 2019 - uppföljning

 •   5

  Verksamhetsplan år 2020

 •   6

  Krängshult 1:11 – Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

 •   7

  Grimsjö 1:8 – Strandskyddsdispens för brygga

 •   8

  Bondstorp 16:1 – Rättidsprövning

 •   9

  Hammaren 8 – Tillsyn, Enkelt avhjälpt hinder (ENH)

 •   10

  Stödstorp 2:1 – Övergripande beslut, beslutanderätt för nybyggnad av transformatorstationer inom industrimark

 •   11

  Skruven 8 – Bygglov för nybyggnad av tvättanläggning

 •   12

  Viktoria 1 – Tillsyn av ovårdad byggnad

 •   13

  Tröjebo 1:2 – Överklagan av beslut om avslag

 •   14

  Nyckeln 13 – Bygglov för tillbyggnad av parhus med altan

 •   15

  Sörgården 1:21 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   16

  Pålen 1:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av logistikhall

 •   17

  Plätt 1:9 – Byggsanktionsavgift för uppställning av lastbilstrailer

 •   18

  Furulund 1 - Bygglov för inredning av ytterligare 4 lägenheter

 •   19

  Ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2019

 •   20

  Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2020

 •   21

  Delegationsordning år 2020

 •   22

  Bostadsbyggnadsstatistik år 2019

 •   23

  Nämndsammanträden 2020, ändring av två datum

 •   24

  Budgetuppföljning

 •   25

  Delegationsbeslut

 •   26

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.