Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Information om aktuella frågor

 •   3

  Tillsynsplan - Uppföljning per april 2020

 •   4

  Gärahov 2:12 - Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak

 •   5

  Sörgården 1:52 - Bygglov för ändrad placering av garage

 •   6

  Solliden 3 - Bygglov för nybyggnad av miljöhus

 •   7

  Trekanten 3 - Bygglov för nybyggnad av parhus och förråd

 •   8

  Stora Hässlehult 1:5 - Överklagan av beslut om nekat startbesked

 •   9

  Gästgivaren 3 – Marklov för iordningställande av utomhusmiljö

 •   10

  Byarum 1:1 – Samråd enligt fastighetsbildningslagen – Avstyckning

 •   11

  Torsbo 1:1 – Uppförande av staket och skärmtak

 •   12

  Höstlövet 3 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage

 •   13

  Ärlan 26 - Byggsanktionsavgift

 •   14

  Tomaten 12 – Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 6 st lägenheter och förråd

 •   15

  Riksdagsmannen 4 – Bygglov för uppförande av plank

 •   16

  Skruven 3 – Bygglov för uppförande av plank

 •   17

  Rådjuret 7 - Bygglov för uppställning av tre containrar

 •   18

  Budgetuppföljning per april 2020

 •   19

  Meddelanden

 •   20

  Delegationsbeslut

 •   21

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.