Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Samråd ny detaljplan för del av Gärahov 2:1, Östra Strand

 •   3

  Borisköp 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   4

  Bondstorps 16:1 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad

 •   5

  Torestorp 1:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Stödstorp 1:7 - Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler till padelhall, kontor m.m.

 •   7

  Malmen 4 - Rivningslov för rivning av befintligt garage samt bygglov för nybyggnad av garage

 •   8

  Masugnskransen 10 - Bygglov för uppförande av plank

 •   9

  Strängen 2 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum och garage

 •   10

  Älgen 1 - Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler samt skyltanordning

 •   11

  Ådala 8 - Bygglov för uppförande av plank

 •   12

  Hjortronet 6 - Bygglov för nybyggnad av garage

 •   13

  Eken 3 - Bygglov för parkeringsplats vid Furugården, Hemtjänsten

 •   14

  Vinbäret 20 - Bygglov för tillbyggnad av garage med carport

 •   15

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av logistikanläggning

 •   16

  Snuddebo 1:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   17

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Stödstorp 2:1 (2:14) - Bygglov för nybyggnad av padelverksamhet

 •   19

  Gärahov 2:1 - Bygglov för tillbyggnad av hunddagis

 •   20

  Bondstorps-Sjöbo 1:17 - Strandskyddsdispens för återuppbyggnad av fritidshus efter brand

 •   21

  Björken 6 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus

 •   22

  Björken 8 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus

 •   23

  Björken 9 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus

 •   24

  Klarbäret 14 - Bygglov för tillbyggnad av garage

 •   25

  Pålskog 1:15 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   26

  Gärahov 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och verksamhetslokal

 •   27

  Ekeryd 1:2 – förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   28

  Ekeryd 1:25 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   29

  Föreberg 2:6 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   30

  Tillsynsplan - uppföljning per april 2021

 •   31

  Budgetuppföljning per april 2021

 •   32

  Meddelanden

 •   33

  Delegationsbeslut

 •   34

  Information om aktuella frågor

 •   35

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.