Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Pålen 1:1 - Klagomål - parkeringar som kräver tillstånd

 •   3

  Gästgivaren 10 - Bygglov för nybyggnad av två garage, 10 + 5 st garageplatser och uppförande av 45 parkeringplatser samt marklov för utfyllnad mot Gropabäcken

 •   4

  Mörkebo 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus

 •   5

  Ekeryd 1:14 - Remiss från Lantmäteriet

 •   6

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 10, Philip Hähle)

 •   7

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 2)

 •   8

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 3)

 •   9

  Nåthult 1:9 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Krängshult 1:18 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Krängshult 1:35 - Överklagande av beslut om avslag

 •   12

  Remiss - Medborgarförslag - att kommunen ger en fast månatlig ersättning för de personer som är kommunskyttar

 •   13

  Taxa år 2022

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Delegationsbeslut

 •   16

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.