Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Remiss, yttrande - Medborgarförslag, Eolus ansökan, vindbrukspark

 •   3

  Samråd - Vindkraftspark, Boarp

 •   4

  Lodjuret 3 - Tillsyn - Byggavfall på tomt

 •   5

  Ekeryd 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Violen 16 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Tofsvipan 2 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till skola

 •   8

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 10, Lärken S1 Fastigheter)

 •   9

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 4, Infrahubs)

 •   10

  Sjöeryd 1:38 - Tillsyn - Nedfällning av träd och buskar vid strandkant

 •   11

  Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   13

  Snuddebo 1:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   14

  Pålskog 1:15 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   15

  Mjölkörten 2 - Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler

 •   16

  Häradsdomaren 9 - Bygglov för uppförande av plank

 •   17

  Gärahov 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre parhus

 •   18

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 10, Christian Hähle)

 •   19

  Tigern 3 - Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler

 •   20

  Gärahov 1:82 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus (13 lägenheter)

 •   21

  Remiss - Miljöprogram 2022-2025 för Vaggeryds kommun

 •   22

  Meddelanden

 •   23

  Delegationsbeslut

 •   24

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.