Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Samråd för detaljplan Smultronet 2 m.fl.

 •   3

  Remiss – Regional Vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050

 •   4

  Riktlinjer - Enskilda avlopp i utbyggnadsområde

 •   5

  Oden 12 – Förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong

 •   6

  Lodjuret 3 – Tillsyn, byggavfall

 •   7

  Fagerhult 1:4 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Spiken 11 – Bygglov för uppförande av plank

 •   9

  Nåthult 1:7 – Förhandsbesked för nybyggnad av cafébyggnad

 •   10

  Prylen 5 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak

 •   11

  Uddebo 7:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   12

  Bondstorps-Sjöbo 1:34 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, garage med carport och båthus med bastu

 •   13

  Hässelås 1:11 – Förhandsbesked på nybyggnad av enbostadshus

 •   14

  Sörgården 1:4 - Bygglov för om- och tillbyggnad av grundskola

 •   15

  Båramo 1:7 – Tidsbegränsat bygglov skyltanordning (ST Bygg & Platt)

 •   16

  Båramo 1:7 - Tidsbegränsat bygglov för skyltanordning (Kleffan AB)

 •   17

  Åkers-Ryd 1:16 – Ansökan om strand-skyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   18

  Statsingenjören 2 – Bygglov för tillbyggnad av garage

 •   19

  Sylen 3 – Bygglov för uppförande av plank samt utvändig ändring

 •   20

  Alshult 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   21

  Meddelanden

 •   22

  Delegationsbeslut

 •   23

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.