Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Remiss – Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Vaggeryds Vindbrukspark AB

 •   3

  Uppföljning av verksamhetsplan 2020, per augusti

 •   4

  Horshaga 1:54 – Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   5

  Sörgården 1:4 – Bygglov för nybyggnad av grundskola

 •   6

  Tor 2 – Bygglov för uppförande av parke-ringsplatser

 •   7

  Lerås 1:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   8

  Nåthult 1:8 – Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   9

  Gärahov 1:77 – Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   10

  Bondstorp 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   11

  Löveryd 1:3 – Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, garage, fiskebod, växthus och brygga

 •   12

  Bondstorps-Sjöbo 1:12 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   13

  Samråd med Lantmäteriet, ersättningsvägar i Stoarp

 •   14

  Ammelund 1:6 – Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage

 •   15

  Klevshult 1:146 – Rivningslov för rivning av befintlig carport/förråd samt bygglov för nybyggnad av garage

 •   16

  Lerås 1:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   17

  Liljedal 8 – Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring på enbostadshus

 •   18

  Fåglabäck 2:6 – Bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   19

  Smultronet 5 - Bygglov för uppförande av mur

 •   20

  Riktlinjer för bygglovsplikt inom GGVV i samband med byggnationer till sopkärl för FNI från SÅM

 •   21

  Plan för sammanträden år 2021

 •   22

  Delårsbokslut per aug 2020

 •   23

  Attesträtt år 2020

 •   24

  Meddelanden

 •   25

  Delegationsbeslut

 •   26

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.