Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Information om aktuella frågor

 •   3

  Hagshult 1:9 - Förbud med vite

 •   4

  Mölnarp 1:23 - Avloppsansökan

 •   5

  Oden 20 - Klagomål på olovligt uppsatt fasadbelysning

 •   6

  Krängshult 1:11 - Överklagan av beslut om avslag

 •   7

  Ärlan 26 - Byggsanktionsavgift

 •   8

  Stora Hässlehult 1:5 - Anmälan om rivning av byggnader

 •   9

  Lägret 1:10 - Bygglov för ändrad användning från träningslokal till industrilokal samt från del av källare till gym

 •   10

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   11

  Bratteborg 2:6 - Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation

 •   12

  Ammelund 1:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Dressinen 4 - Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler

 •   14

  Solliden 3 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus och carport/förråd

 •   15

  Stödstorp 2:14 - Bygglov för nybyggnad av idrottshall för padel och event

 •   16

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för uppförande av två skyltar

 •   17

  Häradsdomaren 11 - Bygglov för uppförande av plank

 •   18

  Furulund 1 - Inredning av ytterligare fyra lägenheter

 •   19

  Meddelanden

 •   20

  Delegationsbeslut

 •   21

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.