Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Information om aktuella frågor

 •   3

  Val av ny sekreterare i miljö- och byggnämnden

 •   4

  Tröjebo 1:2 – förhandsbesked för nybyggnad av två enbostads-hus och komplementbyggnader

 •   5

  Bogla 1:6 – Bygglov för tillbyggnad av garage

 •   6

  Rastad 1:22 – Bygglov för nybyggnad av förråd

 •   7

  Lerås 1:1 – Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   8

  Tofteryd 5:1 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   9

  Nyckeln 13 – Bygglov för tillbyggnad av parhus med altan

 •   10

  Pålen 1:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av logistikhall

 •   11

  Sörgården 1:21 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Bondstorp 16:1 – Bygglov för nybyggnad av båthus

 •   13

  Budgetuppföljning

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Delegationsbeslut

 •   16

  Lerås 1:1 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked

 •   17

  Stora Hässlehult 1:5 - Bygglov för nybyggnad av nätstation

 •   18

  Kärnan 4 - Överklagande av beslut om bygglov för påbyggnad av butikslokal med lägenheter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.