Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Skrivelse gällande parkeringsnorm till kommunstyrelsen

 •   3

  Starkeryd 1:29 - Rivningslov samt bygglov för nybyggnation av fritidshus

 •   4

  Starkeryd 1:29 - Strandskyddsdispens

 •   5

  Södra Park 1:11 och Södra Park 1:1 - Strandskyddsdispens

 •   6

  Sjöeryd 1:40 - Överklagande

 •   7

  Bondstorps-Sjöbo 1:6 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad/båthus

 •   8

  Bondstorp 3:9 - Överklagan av avslaget bygglov för ändrad användning av garage/förråd till däckverkstad/förråd

 •   9

  Uppföljning av verksamhetsplanen år 2022

 •   10

  Behovsutredning 2023-2025

 •   11

  Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2023

 •   12

  Ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2022

 •   13

  Presentation av medarbetarenkäten år 2022

 •   14

  Bostadsbyggnadsstatistik år 2022

 •   15

  Ljungen 2 - Samråd

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Delegationsbeslut

 •   18

  Övriga ärenden

 • § 2

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-01-31

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.