Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning, ALLM.2023.1

 •   2

  Sjöeryd 1:38 - Föreläggande om utredning av avloppsanläggning, Stiftsgården Tallnäs, MIL.2022.648

 •   3

  Ansökan om utdömande av vite, Smålands Metall och Återvinning AB, MIL.2017.375

 •   4

  Granskningsyttrande - Ny detaljplan för del av fastigheten Gärahov 2:1 med flera, Östra Strand, ALLM.2021.446

 •   5

  Sparven 3 - Tillsyn ovårdad tomt, TLS.2022.397

 •   6

  Linneryd 1:25 - Tillsyn förfallen byggnad, TLS.2023.284

 •   7

  Vällingklockan 1 - Tillbyggnad av enbostadshus med ny entré, BYGG.2023.363

 •   8

  Fåglabäck 2:21 - Tillbyggnad av lager med ytterligare lageryta, BYGG.2023.402

 •   9

  Pålen 1:1 - Skyltning av parkeringar inom allmän platsmark, TLS.2021.423

 •   10

  Violen 16 - Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation utan startbesked, BYGG.2022.342

 •   11

  Gärahov 1:16 - Om-, och tillbyggnad av garage, BYGG.2022.182

 •   12

  Byarum 1:14 - Tillsyn inredning av vindslägenhet utan startbesked, TLS.2023.273

 •   13

  Smedjan 4 - Nybyggnad av flerbostadshus, BYGG.2023.292

 •   14

  Taxa år 2023, revidering, avgifter B-verksamheter, ALLM.2022.713

 •   15

  Internkontrollplan 2023, ALLM.2023.265

 •   16

  Uppföljning av verksamhetsplan per 30 april år 2023, ALLM.2022.840

 •   17

  Budgetuppföljning per april år 2023, ALLM.2022.30

 •   18

  Information om aktuella frågor, ALLM.2023.3

 •   19

  Meddelanden, ALLM.2023.2

 •   20

  Delegationsbeslut, ALLM.2023.4

 • § 6

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-05-30

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.