Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Hagshult 1:9 - Beslut om förbud att starta verksamhet förenat med vite, Smålands Metall och Återvinning AB, org nr. 556854-9843, MIL.2017.375

 •   3

  Återtagande av ansökan om utdömande av vite, Smålands Metall och Återvinning AB - överträdelse 1, 2021-06-24 , MIL.2017.375

 •   4

  Återtagande av ansökan om utdömande av vite Smålands Metall och Återvinning AB - överträdelse 2, 2021-06-29, MIL.2017.375

 •   5

  Återtagande av ansökan om utdömande av vite Smålands Metall och Återvinning AB - överträdelse 3, 2021-07-08, MIL.2017.375

 •   6

  Återtagande av ansökan om utdömande av vite Smålands Metall och Återvinning AB - överträdelse 4, 2022-04-06, MIL.2017.375

 •   7

  Återtagande av ansökan om utdömande av vite Smålands Metall och Återvinning AB - överträdelse 5, 2022-10-28, MIL.2017.375

 •   8

  Återtagande av ansökan om utdömande av vite Smålands Metall och Återvinning AB - överträdelse 6, 2023-04-17, MIL.2017.375

 •   9

  Falken 3 - Nybyggnation av garage med förråd samt fasadändring på befintlig byggnad, BYGG.2023.790

 •   10

  Taglarp 2:15 - Förhandsbesked för nybyggnation av 1 enbostadshus BYGG.2023.702

 •   11

  Krängsberg 1:53 - Strandskyddsdispens förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, BYGG.2023.737

 •   12

  Tofteryds-Torp 1:13 - Nybyggnation av 4 st vindkraftverk, BYGG.2023.473

 •   13

  Krängshult 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, BYGG.2023.765

 •   14

  Oden 20 - Ändrad användning från industribyggnad till gym, kontor, besöksanläggning m.m. BYGG.2023.754

 •   15

  Remissyttrande - Handlingsplan för suicidprevention, ALLM.2023.847

 •   16

  Verksamhetsplan - Uppföljning per augusti år 2023, ALLM.2022.840

 •   17

  Delårsbokslut per augusti 2023, ALLM.2022.30

 •   18

  Plan för sammanträden år 2024, ALLM.2023.678

 •   19

  Information om aktuella frågor, ALLM.2023.3

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Delegationsbeslut

 •   22

  Övriga ärenden

 • § 9

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-09-26

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.