Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Kommunens roll vid 12:6 samråd om nyanläggning av markkabel

 •   3

  Heimdal 1 - Bygglov för ombyggnad av tak från platt till sadeltak

 •   4

  Rastad 1:66 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt anmälan om installation av eldstad

 •   5

  Pålen 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av boendemoduler

 •   6

  Hok 2:153 - Bygglov för installation av nytt avfallssystem

 •   7

  Göljås 1:1 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage med förråd

 •   8

  Skogshyltan 1:11 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   9

  Båramo 1:7 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   10

  Hok 2:109 - Strandskyddsdispens för uppförd komplementbyggnad

 •   11

  Ekeryd 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Klevshult 1:100 - Bygglov för nybyggnad av padelbana

 •   13

  Löveryd 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd

 •   14

  Domherren 5, 6, 7 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus (9 lägenheter)

 •   15

  Svea 1 - Bygglov för nybyggnad av teknikbod

 •   16

  Ängen 2 - Bygglov för installation av nytt avfallssystem

 •   17

  Delegationsordning år 2021

 •   18

  Uppföljning av verksamhetsplanen år 2020

 •   19

  Ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2020

 •   20

  Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2021

 •   21

  Bostadsbyggnadsstatisitk år 2020

 •   22

  Val av firmatecknare 2021-2022

 •   23

  Attesträtt år 2021

 •   24

  Meddelanden

 •   25

  Delegationsbeslut

 •   26

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.