Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Granskningsyttrande - DP för Hok 2:110 m.fl - Ny förskola

 •   3

  Munksjö 1:1 - Ansökan om tillstånd till utökad produktion av CTMP-massa, Waggeryd Cell AB

 •   4

  Kärnan 4 - Påbyggnad av affärslokal med lägenheter

 •   5

  Trillan 1 - Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh

 •   6

  Tofteryds-Sjöbo 1:12 - Nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Krängshult 1:35 - Nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Hovtången 1 - Ändrad användning från billokal till träningslokal

 •   9

  Ekeryd 1:30 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Mörkebo 1:2 - Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

 •   11

  Morarp 2:160 - Tillsyn ovårdad tomt

 •   12

  Viktoria 4 - Rivningslov av två befintliga byggnader, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändrad användning från bostad till tandläkarklinik

 •   13

  Revidering av Byggnadsvårdspris till Arkitekturpris (KS 2021/181)

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Delegationsbeslut

 •   17

  Stoarp 1:53 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.