Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Krängsberg 1:16 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   3

  Mörhult 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   4

  Tomaten 12 - Bygglov för nybyggnad av radhus

 •   5

  Nöthult 1:2 - Nybyggnad av fritidshus

 •   6

  Kärnan 4 - Påbyggnad av affärslokal med lägenheter

 •   7

  Kvarnaberg 1:9 - Strandskyddsdispens för enbostadshus

 •   8

  Skänkelund 1 - Detaljplan

 •   9

  Kronan 6 - Tillbyggnad av affärslokal

 •   10

  Hok 2:196 - Tillbyggnad av servicehus

 •   11

  Skjutebo 1:23 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   12

  Ekornahult 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 3-5 bostadshus

 •   13

  Bondstorps-Sjöbo 1:6 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   14

  Bondstorp 3:9 - Ändrad inriktning garage/däckverkstad

 •   15

  Klevshult 1:100 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulhus

 •   16

  Morarp 2:160 - Tillsyn ovårdad tomt

 •   17

  Beslut om förbud att bedriva verksamhet

 •   18

  Meddelanden

 •   19

  Delegationsbeslut

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.