Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning, ALLM.2024.1

 •   2

  Hagshult 1:9 - Föreläggande om utredning av ekonomisk säkerhet, MIL.2024.263

 •   3

  Fåglabäck 2:24 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av logistikbyggnad med ytterligare lagerutrymme. BYGG.2024.143 (JK)

 •   4

  Gärahov 1:1 och 1:80 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. BYGG.2024.255 (JK)

 •   5

  HOK 2:19 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. BYGG..2024.113 (JK)

 •   6

  Mosippan 2 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av pelletspanna med tillhörande silo. BYGG.2024.288 (JK)

 •   7

  Sjöeryd 1:40 - Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur. BYGG.2023.1151 (JK)

 •   8

  Skogslund 5 och 15 - Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkeringsplatser. BYGG.2024.114 (JK)

 •   9

  Torsbo 1:1 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola (Fenix 2) med två förråd. BYGG.2024.173 (JK)

 •   10

  Årstiden 5 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport och förråd. BYGG.2021.26 (JK)

 •   11

  Strömfallet 1 - Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder. BYGG.2024.284 (JK)

 •   12

  Ankaret 7 - Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage. BYGG.2023.1167 (SAN)

 •   13

  Klevshult 1:131 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation. BYGG.2023.1268 (SAN)

 •   14

  Oxen 7 - Rivning av padelhall utan startbesked. TLS.2023.116 (SAN)

 •   15

  Oxen 7 - Ansökan om bygglov för uppställning av byggmodul. BYGG.2024.25 (SAN)

 •   16

  Sjöeryd 1:52 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2024.20 (SAN)

 •   17

  Skogshyltan 1:5 - Ansökan om marklov för ändring av markhöjder. BYGG.2023.1238 (SAN)

 •   18

  Taglarp 2:10 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus, BYGG.2023.485 (SAN)

 •   19

  Tofsvipan 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola. BYGG.2024.81 (SAN)

 •   20

  Ljungen 2 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri och kontor. BYGG.2023.485 (SAN)

 •   21

  Val av sekreterare Miljö- och byggnämnden, ALLM.2023.8

 •   22

  Uppdatering av informationshanteringsplan för miljö- och byggnämnden, ALLM.2019.879

 •   23

  Meddelanden, ALLM.2024.2

 •   24

  Delegationsbeslut, ALLM.2024.4

 •   25

  Dressinen 4 och 5 - Samråd

 • § 3

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2024-03-26

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.