Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Morarp 2:69 – Förbud av textilgolv, Hoks skola

 •   3

  Morarp 2:69 – Föreläggande om att inkomma med redovisning av uppvärmning, Hoks skola

 •   4

  Morarp 2:69 – Föreläggande om utredning av buller, Hoks skola

 •   5

  Prästkragen 6 - Bygglov för fasadändring på enbostadshus

 •   6

  Vassruggen 2 - Bygglov för nybyggnad av garage

 •   7

  Taglarp 2:15 - Förhandsbesked för ombyggnad av 2 enbostadshus

 •   8

  Nöthult 1:31 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

 •   9

  Oden 6 - Tillsyn, förfallen komplementbyggnad

 •   10

  Uppföljning av interkontrollplan år 2022

 •   11

  Meddelanden

 •   12

  Delegationsbeslut

 •   13

  Övriga ärenden

 • § 4

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-03-28

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.