Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Samrådsyttrande - ny detaljplan för del av fastigheten Götastrand 1:1

 •   3

  Haga 5 - Bygglov för nybyggnad av carport

 •   4

  Gisslaköp 3:1 - Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation

 •   5

  Lillgärdet 2 - Rivningslov för rivning av befintligt uterum samt bygglov för nybyggnad av uterum

 •   6

  Stenbrottet 2 - Bygglov för nybyggnad av garage

 •   7

  Mörkebo 1.2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus

 •   8

  Hagshults-Torp 3:5 - Strandskyddsdispens för anläggning av damm

 •   9

  Nåthult 1:15 - Bygglov för nybyggnad av garage/maskinhall

 •   10

  Morarp 2:160 - Tillsyn - Ovårdad tomt

 •   11

  Starkeryd 1:5 - Bygglov för ändrad användning

 •   12

  Fasanen 8 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd

 •   13

  Fasanen 4 - Bygglov för nybyggnad av parhus och carport med förråd

 •   14

  Fasanen 5 - Bygglov för nybyggnad av parhus och carport med förråd

 •   15

  Pålen 1:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av logistikhall

 •   16

  Uppföljning internkontrollplan år 2021

 •   17

  Meddelanden

 •   18

  Delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.