Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Granskningsyttrande - DP för Smultronet 2 m fl

 •   3

  Förborgen 11 - Klagomål vedeldning

 •   4

  Gärahov 1:1 mfl. - Strandskydd för VA-ledning

 •   5

  Tofteryds-Ryd 1:5 - Nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Sjöeryd 1:40 - Klagomål, plank i tomtgräns

 •   7

  Gärahov 2:19 - Nybyggnad av tälthall

 •   8

  Kvarnaberg 1:9 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

 •   9

  Rastad 1:64 - Nybyggnad av enbostadshus med garage

 •   10

  Björkefors 1:4 - Bygglov för installation av solceller inom influenseområdet

 •   11

  Bondstorp 3:72 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd

 •   12

  Ekeryd 1:30 - Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Fackelrosen 4 - Bygglov för tillbyggnad av altan

 •   14

  Mörkebo 1:2 - Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

 •   15

  Schäsen 1 - Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus

 •   16

  Morarp 2:160 - Tillsyn ovårdad tomt

 •   17

  Stödstorp 2:25 - Nybyggnad av logistikbyggnad

 •   18

  Stödstorp 2:32 - Bygglov för nybyggnad av industribyggnad

 •   19

  Bondstorp 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus

 •   20

  Remiss - Hälsans miljömål - åtgärdsprogram 2022-2026

 •   21

  Information om aktuella frågor

 •   22

  Meddelanden

 •   23

  Delegationsbeslut

 •   26

  Övriga frågor

 • § 7

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2022-08-30

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.