Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Remiss - Samråd ny översiktsplan, Vaggeryds kommun

 •   3

  Taglarp 2:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   4

  Nåthult 1:7 - Bygglov för nybyggnad av café/restaurangbyggnad

 •   5

  Mörkebo 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Ålandsö 2:1 - Bygglov för ombyggnad av maskinhall till café

 •   7

  Pålen 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vårdcentral

 •   8

  Skogshyltan 1:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av ackumulator

 •   9

  Fasanen 4 - Bygglov för nybyggnad av parhus med carport

 •   10

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av stall

 •   11

  Morarp 2:140 - Bygglov för tillbyggnad av garage

 •   12

  Kronan 6 - Bygglov för tillbyggnad av affärslokal

 •   13

  Stödstorp 2:25 - Bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad med kontorsdel

 •   14

  Förslag på ny statut för miljövårdspriset

 •   15

  Uppföljning av verksamhetplan 2022, per augusti

 •   16

  Delårsbokslut per augusti 2022

 •   17

  Plan för sammanträden år 2023

 •   18

  Meddelanden

 •   19

  Delegationsbeslut

 •   20

  Schäsen 1 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 • § 9

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2022-09-27

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.