Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Granskning - Detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 med flera

 •   3

  Borgen 5 - Förbud bergvärmepumpsanläggning

 •   4

  Gärahov 2:10 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   5

  Nöthult 1:2 - Anmälan för rivning av befintligt fritidshus och komplementbyggnad samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

 •   6

  Utsikten 16 - Tillsyn - Låga glaspartier

 •   7

  Spännkroken 2 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och altan

 •   8

  Stödstorp 2:27 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   9

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för sprinklertank

 •   10

  Svensbygget 14 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med plank

 •   11

  Sörgården 1:4 - Klagomål - Förskolegård utökad på industrimark samt på område för allmän gångtrafik

 •   12

  Nåthult 1:7 - Bygglov för ändring till bostad

 •   13

  Tofteryds-Ryd 1:5 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   14

  Trillan 1 - Bygglov för nybyggnad av 6 st flerbostadshus med sammanlagt 24 lägenheter samt miljöhus

 •   15

  Pålen 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av boendemoduler

 •   16

  Stödstorp 2:16 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   17

  Kushult 1:12 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus

 •   18

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   19

  Gärahov 1:1 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med förråd

 •   20

  Bondstorp 3:40 - Bygglov för tillbyggnad av garage med kallförråd

 •   21

  Stödstorp 1:7 - Rivningslov för rivning av befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   22

  Fåglabäck 2:6 - Bygglov för skyltanordning på lagerterminal

 •   23

  Uppföljning av verksamhetsplanen år 2021

 •   24

  Attesträtt år 2022

 •   25

  Ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2021

 •   26

  Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2022

 •   27

  Bostadsbyggnadsstatistik år 2021

 •   28

  Meddelanden

 •   29

  Delegationsbeslut

 •   30

  Information om aktuella frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.