Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Stenshestra 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus (Tomt 4),BYGG.2023.617

 •   3

  Duvan 3 - Bygglov för nybyggnation av uterum, BYGG.2023.746

 •   4

  Bondstorps-Sjöbo 1:19 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt komplemenbyggnad, BYGG.2023.986

 •   5

  Bondstorps-Sjöbo 1:19 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbostad, BYGG.2023.987

 •   6

  Linneryd 1:25 - Rättidsprövning, överklagande av nämndbeslut gällande föreläggande, TLS.2023.286

 •   7

  Sjöeryd 1:33 - Tillsyn, uppförd spaljé, TLS.2023.1166

 •   8

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnation av 2 st enbostadshus, BYGG.2023.1128

 •   9

  Verksamhetsplan år 2024, ALLM.2023.1142

 •   10

  Beslut om ev sanktionsavgift gällande tidsbegränsade bygglov beslutade mellan 2020-2023, ALLM.2023.1185

 •   11

  Begäran om ändring av detaljplan, Götastrand 1:1, ALLM.2023.1186

 •   12

  Delegationsordning år 2024, ALLM.2023.1184

 •   13

  Internkontrollplan 2024, ALLM.2023.1042

 •   14

  Information om aktuella frågor, ALLM.2023.3

 •   15

  Meddelanden, ALLM.2023.2

 •   16

  Delegationsbeslut, ALLM.2023.4

 •   17

  Övriga ärenden

 • § 12

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-12-19

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.