Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Jorarp 1:13 - Avslag avloppsansökan

 •   3

  Önskemål om upphävande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Jorarp 1:13

 •   4

  Sörgården 1:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av 10 st enbostadshus

 •   5

  Mörkebo 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus

 •   6

  Sjöeryd 1:38 - Tillsyn - Nedfällning av träd och buskar vid strandkant

 •   7

  Vårdagen 13 - Bygglov för uppförande av plank

 •   8

  Gärahov 1:81 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   9

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (vid travbanan)

 •   10

  Kushult 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 4, Infrahubs)

 •   12

  Skaftet 2 - Rivningslov för rivning av förråd samt bygglov för tillbyggnad av friggebod

 •   13

  Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus (MBN 2021-129)

 •   14

  Grimsjö 1:2 - Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (MBN 2021-334)

 •   15

  Rusthållaren 3 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak

 •   16

  Krängshult 1:35 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage

 •   17

  Stödstorp 2:1 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (Tomt nr. 10, Christian Hähle)

 •   18

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   19

  Plan för sammanträden år 2022

 •   20

  Uppföljning av verksamhetplan 2021, per augusti

 •   21

  Delårsbokslut per augusti 2021

 •   22

  Information om aktuella frågor

 •   23

  Meddelanden

 •   24

  Delegationsbeslut

 •   25

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.