Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Förbud att hålla fjäderfä på Harven 6

 •   3

  Skaftet 1 - Nybyggnad av carport

 •   4

  Nässja 1:35 - Nybyggnad av enbostadshus

 •   5

  Hässelås 1:11 - Strandskydd för anläggande av damm

 •   6

  Götastrand 1:11 - Uppförande av skolpaviljonger

 •   7

  Furan 3 - Tillbyggnad av enbostadshus med bostadsutrymme, uterum och carport

 •   8

  Tröjebo 1:2 - Förhandsbesked för 4 st enbostadshus

 •   9

  Sörgården 1:13 - Förhandsbesked för 6 st ebnostadshus

 •   10

  Rapphönan 6 - Nybyggnad av parhus

 •   11

  Rapphönan 7 - Nybyggnad av parhus

 •   12

  Rapphönan 8 - Nybyggnad av parhus

 •   13

  Ekornahult 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   14

  Bondstorp 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus

 •   15

  Viktoria 4 - Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, tandläkarklinik

 •   16

  Stödstorp 2:5 - Bygglov för tillbyggnad av veterinärklinik

 •   17

  Linnean 1 - Bygglov för industrilokaler samt byggskylt

 •   18

  Torrmyra 1:6 - Rivning av befintliga byggnader, ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   19

  Verksamhetsplan - uppföljning per april 2022

 •   20

  Budgetuppföljning per april 2022

 •   21

  Meddelanden

 •   22

  Delegationsbeslut

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.