Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Götastrand 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för förskola och mottagningskök

 •   3

  Krängsberg 1:35 – Tillstånd att använda sluten tank vid permanentboende

 •   4

  Hjulnavet 8 – Tillsyn – Bilar på tomtmark

 •   5

  Sörgården 1:13 – Förhandsbesked för nybyggnad av 10 st enbostadshus

 •   6

  Hok 2:4 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Bondstorps-Sjöbo 1:18 – Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader

 •   8

  Solliden 3 – Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   9

  Morarp 2:40 – Tillsyn – Nedskräpning av tomt (bensinstation)

 •   10

  Oden 20 – Tillsyn – Schaktning, djup grop och bländande fasadbelysning

 •   11

  Lämmeln 10 – Tillsyn - Fasadändring

 •   12

  Mörkebo 1:2 – Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus

 •   13

  Gärahov 2:1- Bygglov för nybyggnad av VA-station (pumphus)

 •   14

  Eken 4 - Bygglov för nybyggnad av garage

 •   15

  Räven 8 – Klagomål, ovårdad tomt

 •   16

  Karlsborg 1- Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   17

  Lerås 1:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Smedstugan 1 - Klagomål - Ovårdad tomt

 •   19

  Ekorren 10 - Tillsyn - Bilar på tomt

 •   20

  Hovtången 11 - Bygglov för nybyggnad av affärslokal

 •   21

  Uppdatering av statuten för miljövårdspriset

 •   22

  Programbudget år 2022

 •   23

  Information om aktuella frågor

 •   24

  Meddelanden

 •   25

  Delegationsbeslut

 •   26

  Stödstorp 2:1 - Nybyggnad av industrilokal

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.