Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Palsbo 2:9 - Tillsyn - Förråd

 •   3

  Morarp 2:27 - Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall

 •   4

  Oden 20 - Tillsyn - Schaktning, djup grop och bländande fasadbelysning

 •   5

  Kvarnaberg 1:9 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

 •   6

  Karlsborg 1 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 lägenheter), garage (8 platser), cykelgarage samt 17 parkeringsplatser

 •   7

  Nåthult 1:9 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Linneryd 1:43 - Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

 •   9

  Yttrande på Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

 •   10

  Revidering av riktlinjer för uppdrag som kommunskytt i Vaggeryds kommun

 •   11

  Delegationsordning år 2022

 •   12

  Verksamhetsplan år 2022

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Delegationsbeslut

 •   16

  Nämndens mål

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.