Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Information om aktuella frågor

 •   3

  Byarum 1:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   4

  Fåglabäck 2:6 - Bygglov för lagertält

 •   5

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   6

  Tofsvipan 4 - Byggsanktionsavgift för tillbyggnad

 •   7

  Ärlan 26 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak samt uppförande av staket

 •   8

  Nyckeln 13 - Bygglov för tillbyggnad av parhus med altan

 •   9

  Filen 3 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   10

  Verksamhetsberättelse miljö- och byggnänden 2019

 •   11

  Attesträtt år 2020

 •   12

  Bostadsbyggnadsstatistik år 2019

 •   13

  Budgetuppföljning

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Delegationsbeslut

 •   16

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.