Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Kontrollplan 2021-2023 - Livsmedel

 •   3

  Information - Trängsel

 •   4

  Granskning detaljplan för del av Hok 2:110 mfl, bostäder för synpunkter

 •   5

  Samrådsyttrande - Detaljplan för Skänkelund 1 mfl.

 •   6

  Samrådsyttrande - Ändring av DP Östermo industriområde

 •   7

  Utredninguppdrag

 •   8

  Sörgården 1:4 - Bygglov för nybyggnad av grundskola

 •   9

  Tofteryd-Sjöbo 1:12 – Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   10

  Ekeryd 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Runan 3 - Tillsyn - Rivning och byggnation utan rivningslov eller bygglov

 •   12

  Krusbäret 7 - Klagomål på uppförd spaljé

 •   13

  Pålen 1:1 - Bygglov för nybyggnad av två garage, 10 + 5 st garageplatser

 •   14

  Hok 2:13 – Strandskyddsdispens för aluminiumramar, sjögull

 •   15

  Bondstorp 1:17 - Tillsyn - Förfallen ladugård

 •   16

  Krängsberg 1:11 - Rivningslov för rivning av befintligt fritidshus efter brand samt bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   17

  Violen 13 - Tidsbegränsat bygglov i två år för uppställning av container

 •   18

  Morarp 2:147 - Bygglov för uppförande av mur

 •   19

  Verksamhetsplan år 2021

 •   20

  Programbudget år 2021

 •   21

  Meddelanden

 •   22

  Delegationsbeslut

 •   23

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.