Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Information om aktuella frågor

 •   3

  Nåthult 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   4

  Hok 2:120 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   5

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   6

  Rastad 1:63 - Bygglov för nybyggnad av garage med carport

 •   7

  Sörgården 1:4 - Bygglov för nybyggnad av grundskola

 •   8

  Nöthult 1:31 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   9

  Horshaga 1:54 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   10

  Fåglabäck 2:1 - Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal

 •   11

  Talgoxen 1 - Bygglov för uppförande av plank på befintligt trädäck

 •   12

  Sommardagen 4 - Bygglov för uppförande av plank på befintligt trädäck

 •   13

  Pålskog 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   14

  Trasten 4 - Bygglov för uppförande av staket/plank

 •   15

  Eken 3 - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av container

 •   16

  Tången 6 - Bygglov för uppförande av stödmur

 •   17

  Behovsutredning

 •   18

  Meddelanden

 •   19

  Delegationsbeslut

 •   20

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.