Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Synpunkter med anledning av prövotidsredovisning - Waggeryd Cell AB, OMEDELBAR JUSTERING

 •   3

  Nåthult 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av cafébyggnad

 •   4

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre st enbostadshus och garage

 •   5

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Gärahov 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus med förråd

 •   7

  Stödstorp 1:7 - Rivningslov för rivning av befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   8

  Rapphönan 9 - Bygglov för nybyggnad av parhus och carport med förråd

 •   9

  Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked av två enbostadshus med komplimentbyggnader

 •   10

  Hok 2:109 - Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 4 styck boendemoduler

 •   11

  Presentation av medarbetarenkät år 2021

 •   12

  Ändring av sammanträdesdatum år 2022

 •   13

  Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden år 2021

 •   14

  Beslut om att utse nytt dataskyddsombud, Vaggeryds kommun

 •   15

  Meddelanden

 •   16

  Delagationsbeslut

 •   17

  Svensbygget 14 - Överklagan av avslag - plank

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.