Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Backsvalan 1 och Sörgården 1:4 - Förskolegård utökad på industrimark samt på område för allmän gångtrafik

 •   3

  Bondstorp 16:1 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av båthus inom fastigheten

 •   4

  Hermes 7 - Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler

 •   5

  Hästhoven 5 - Bygglov för nybyggnad av två carportar

 •   6

  Galtås 2:9 - Bygglov för nybyggnad av kulisshus och förråd samt tillbyggnad av kulisshus

 •   7

  Björken 5 - Rivningslov för rivning av befintligt garage/förråd samt bygglov för nybyggnad av garage/förråd

 •   8

  Båramo 1:7 - Förfrågan att skapa samfällighetsförening

 •   9

  Fåglabäck 2:24 - Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

 •   10

  Lämmeln 19 - Tillsyn - Fasadändring

 •   11

  Båramo 1:7 - Bygglov för nybyggnad av tälthall för padelverksamhet

 •   12

  Hässelås 1:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Samråd med Länsstyrelsen, F19237

 •   14

  Mjölkörten 2 - Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med skärmtak

 •   15

  Linneryd 1:29 - Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd/bastu

 •   16

  Tofteryds-Torp 1:31 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   17

  Sörgården 1:4 - Bygglov för skyltanordning

 •   18

  Alshult 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   19

  Smedstugan 1 - Klagomål, ovårdad tomt

 •   20

  Starkeryd 1:24 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   21

  Lerås 1:1 - Överklagan av avslagsbeslut gällande ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   22

  Gärahov 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   23

  Meddelanden

 •   24

  Delegationsbeslut

 •   25

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.