Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Remiss - Förslag till parkeringsnorm för Vaggeryds kommun

 •   3

  Smultronet 5 - Återbetalning

 •   4

  Sörgården 1:4 - Marklov för anläggande av vall

 •   5

  Bondstorps-Sjöbo 1:6 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   6

  Balder 2 - Rivningslov för rivning av takutbyggnad samt bygglov för ändrad användning från lager till padelhallar

 •   7

  Byarums-Boarp 1:126 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Bogla 1:6 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport med förråd

 •   9

  Hermes 1 – Bygglov för tillbyggnad av industrilokal för rökrum

 •   10

  Klockaren 2 - Bygglov för nybyggnad av carport

 •   11

  Domherren 5, 6 och 7 - Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus

 •   12

  Krängshult 1:18 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   13

  Ekeryd 1:39 - Strandskyddsdispens för utökning av fastighet

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Delegationsbeslut

 •   16

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.