Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Föreläggande om underhåll med vite

 •   3

  Samråd vattenmyndighetens åtgärdsprogam 2021-2027

 •   4

  Granskning för ändring av detaljplan för Östermo industriområde – yttrande

 •   5

  Björken 5 - Rivningslov för rivning av befintligt garage/förråd samt bygglov för nybyggnad av garage/förråd

 •   6

  Häradsö 1:11 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt anmälan om installation av eldstad

 •   7

  Hästhoven 5 - Bygglov för nybyggnad av två carportar

 •   8

  Måttstocken 7 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage, tillbyggnad av komplementbyggnad samt uppförande av plank

 •   9

  Gärahov 2:1 - Permanent bygglov för befintligt (tidsbegränsat bygglov) kontorshus och skärmtak

 •   10

  Starkeryd 1:24 - Strandskyddsdispens för flytt av friggebod

 •   11

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Talltitan 1 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd

 •   13

  Krängshult 1:32 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd, bastu och komplementbyggnad

 •   14

  Tofteryds-Torp 1:31 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   15

  Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2020

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Delegationsbeslut

 •   18

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.