Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning, ALLM.2023.1

 •   2

  Linneryd 1:25 - Förfallen byggnad. TLS.2023.284

 •   3

  Lodjuret 3 - Eldning av rivningsmaterial, mur TLS.2023.533

 •   4

  Sjöeryd 1:40 - Tillsyn, förelägga om bygglov TLS.2023.726

 •   5

  Kvarnaberg 1:12 - Strandskyddsdispens för förråd/ekonomibyggnad. BYGG.2023.706

 •   6

  Kyllås 1:21 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus BYGG.2023.700

 •   7

  Järnboda 2:18 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av uthus BYGG.2023.696

 •   8

  Sjöeryd 1:33 - Bygglov för spaljé/plank BYGG.2023.699

 •   9

  Stödstorp 2:35 - Bygglov för nybyggnation av industribyggnad BYGG.2023.714

 •   10

  Tofteryds-Torp 1:13 - Anmälan för nybyggnation av 4 st vindkraftverk, BYGG.2023.474

 •   11

  Skogshyltan 1:15 - Nybyggnation av ackumulator, BYGG.2023.470

 •   12

  Stångjärnet 1 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus BYGG.2023.681

 •   13

  Ljungen 2 - Nybyggnation av industri med kontor BYGG.2023.693

 •   14

  Handlingsplan budgetuppföljning per april 2023, negativ prognos, ALLM.2022.30

 •   15

  Information om aktuella frågor, ALLM.2023.3

 •   16

  Meddelanden, ALLM.2023.2

 •   17

  Delegationsbeslut, ALLM.2023.4

 •   18

  Tjurshult 1:4 - Nybyggnad av telemast

 • § 8

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-08-29

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.