Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Information om aktuella frågor

 •   3

  Tofsvipan 2 - Bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till skola

 •   4

  Granhem 2 - Bygglov för tillbyggnad av garage

 •   5

  Pettersborg 6 - Byggsanktionsavgift för ändrad användning från butikslokal till gym

 •   6

  Ljungdala 7 - Bygglov för uppförande av staket

 •   7

  Ärlan 26 - Bygglov för uppförande av mur, plank samt fasadändring på enbostadshus

 •   8

  Tomaten 12 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 6 st lägenheter och förråd

 •   9

  Mörhult 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Jupiter 9 - Bygglov för uppförande av plank

 •   11

  Järnbruket 8 - Rivningslov för rivning av befintlig altan samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   12

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   13

  Ammelund 1:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   14

  Hok 2:47 - Bygglov för ändrad användning från missionshus till tvåbostadshus

 •   15

  Morarp 2:179 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   16

  Meddelanden

 •   17

  Delegationsbeslut

 •   18

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.