Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Samråd - Planprogram för Yggen, del av Gärahov 2:1

 •   3

  Tröjebo 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   4

  Torestorp 1:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   5

  Borisköp 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Hok 2:61 - Bygglov för nybyggnad av garage

 •   7

  Linneväven 3 - Bygglov för tillbyggnad av garage

 •   8

  Norra Kulhult 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   9

  Hok 2:114 - Rivningslov för rivning av byggnad samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   10

  Gärahov 1:81 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   11

  Stödstorp 2:13 - Bygglov för nybyggnad av industrilokaler

 •   12

  Fagerhult 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Nåthult 1:7 - Överklagan av beslut om avslag för cafébyggnad

 •   14

  Toftsvipan 2 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till skola

 •   15

  Tofteryds-Ryd 1:5 - Förhandsbesked för ändrad användning från enbostadshus till HVB hem

 •   16

  Mjölkörten 2 - Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler

 •   17

  Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Grimsjö 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   19

  Pålskog 1:15 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   20

  Blåsippan 10 - Bygglov för uppförande av parkeringsplatser

 •   21

  Måsen 8 - Bygglov för nybyggnad av padelhall, parkering, samt ändrad användning av industrilokaler till padelhall

 •   22

  Oden 6 - Tillsyn - Förfallen komplementbyggnad

 •   23

  Stora Hässlehult 1:5 - Anmälan om rivning av byggnader

 •   24

  Ekeryd 1:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   25

  Byarums-Boarp 1:126 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   26

  Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   27

  Merkurius 2 - Bygglov för utvändig ändring samt ombyggnad av flerbostadshus, 2 nya lägenheter

 •   28

  Föreberg 2:6 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   29

  Flahult 1:21 - Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   30

  Revidering av Byggnadsvårdspris, numera Arkitekturpris, riktlinjer

 •   31

  Meddelanden

 •   32

  Delegationsbeslut

 •   33

  Information om aktuella frågor

 •   34

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.