Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdet startar med fotografering av ordinarie ledamöter.

 •   2

  Godkännande av dagordning, ALLM.2023.1

 •   3

  Sparven 3 - Klagomål ovårdad tomt, TLS.2022.397

 •   4

  Gärahov 2:12 - Tillbyggnad av butikslokal med ytterligare butiksyta, BYGG.2023.22

 •   5

  Södra Park 1:7 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation, BYGG.2023.67

 •   6

  Trillan 1 - Nybyggnation av 6 st flerbostadshus (24 lägenheter), BYGG.2021.609

 •   7

  Stödstorp 2:24 - Nybyggnad av industri/logistikbyggnad, BYGG.2022.316

 •   8

  Pålen 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för uppförande av boendemoduler, BYGG.2022.389

 •   9

  Morarp 2:160 - Tillsyn, ovårdad tomt, BYGG.2021.133

 •   10

  Svalan 8 - Tillsyn, uppfört friggebod nära gräns, TLS.2022.418

 •   11

  Granhem 4 - Tillsyn, ändrad användning för bostad till B&B, TLS.2023.56

 •   12

  Oden 6 - Tillsyn, förfallen komplementbyggnad, TLS.2020.203

 •   13

  Långserum 1:2 - Strandskyddsdispens för uppförande av ekonomibyggnad, BYGG.2023.31

 •   14

  Mjölkörten 2 - Tillbyggnad av industrilokal, BYGG.2022.432

 •   15

  Södra Park 1:2 - Nybyggnad av mobilmast, BYGG.2022.427

 •   16

  Bondstorp 3:9 - Ändrad användning av garage/förråd till däckverkstad/förråd, BYGG.2022.358

 •   17

  Val av ledamot samt dess ersättare till Natur- och miljörådet under mandatperioden 2023-2026, ALLM.2023.107

 •   18

  Åtgärder utjämning av tillsynsskuld, livsmedelskontroll, ALLM.2022.734

 •   19

  Remiss - Kulturmiljöplan Vaggeryds kommun, ALLM.2023.62

 •   20

  Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden år 2022, ALLM.2021.264

 •   21

  Meddelanden, ALLM.2023.2

 •   22

  Delegationsbeslut, ALLM.2023.4

 •   23

  Övriga ärenden

 • § 3

  Miljö- och byggnämndens protokoll, 2023-02-28

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.