Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Delegationsändring för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 •   3

  Städet 2 – Förbud med vite att använda verksamhet (omedelbar justering)

 •   4

  Krängsberg 1:19 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   5

  Bondstorp 1:28 – Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus med garage

 •   6

  Hok 2:114 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med entré

 •   7

  Tofteryds-Sjöbo 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   8

  Bondstorp 3:54 - Bygglov för nybyggnad av nodhus

 •   9

  Nåthult 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Stödstorp 2:9 - Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till padelhall

 •   11

  Skogskovallen 3 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   12

  Mörhult 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  Pålen 1:22 - Byggsanktionsavgift

 •   14

  Abborren 5 - Bygglov för nybyggnad av garage med förråd

 •   15

  Pålskog 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

 •   16

  Rastad 1:6 - Bygglov för flytt av komplementbyggnad

 •   17

  Vinkeln 2 - Bygglov för uppförande av trädäck med plank

 •   18

  Skuggan 2 - Bygglov för uppförande av plank på befintligt trädäck

 •   19

  Trasten 4 - Bygglov för uppförande av staket

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Delegationsbeslut

 •   22

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.