Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning, ALLM.2024.1

 •   2

  Blåsippan 2 - Ansökan om förlängning av bygglov för inredning av ytterligare tre lägenheter. BYGG.2018.465

 •   3

  Fibern 2 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport. BYGG.2023.976

 •   4

  Grimsjö 1:7 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. BYGG.2024.91

 •   5

  Götastrand 1:1 - Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för servicebyggnad. BYGG.2018.041

 •   6

  Pålen 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för boendemoduler. BYGG.2023.1115

 •   7

  Stigamo1:7 - Tillsyn - uppställning av containrar samt bilar. TLS.2024.148

 •   8

  Stödstorp 2:21 - Bygglov för nybyggnation av logistikbyggnad. BYGG.2023.1083

 •   9

  Trollberget 1:11 - Ansökan om permanent bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till stall. BYGG.2014.90

 •   10

  Hagshult 2:1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av klockstapel. BYGG.2024.116

 •   11

  Horshaga 1:23 - Sanktionsavgift för att ha installerat eldstad utan startbesked. BYGG.2023.1065

 •   12

  Klevshult 1:131 - Ansökan om bygglov för anläggning av tankstation. BYGG.2023.1268

 •   13

  Morarp 2:160 - Rättidsprövning - överklagat nämndbeslut. TLS.2021.133

 •   14

  Storspoven 1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage. BYGG.2023.1197

 •   15

  Verksamhetsberättelse och bokslut år 2023, ALLM.2022.30

 •   16

  Meddelanden, ALLM.2024.2

 •   17

  Delegationsbeslut, ALLM.2024.4

 •   18

  Övriga ärenden

 • § 2

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2024-02-27

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.