Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Granskningsyttrande – ny detaljplan för Skogshyltan 1:4 med flera

 •   3

  Hok 2:109 - Strandskyddsdispens för utökning av golfbana

 •   4

  Högabråten 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av industri

 •   5

  Nåthult 1:7 - Bygglov för nybyggnad av café/restaurangbyggnad

 •   6

  Skogshyltan 1:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av ackumulator

 •   7

  Skogshyltan 1:15 - Bygglov för nybyggnad av värmeverk samt personalbyggnad

 •   8

  Krängsberg 1:16 - Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   9

  Sjöeryd 1:33 - Klagomål, plank

 •   10

  Klevshult 1:100 - Bygglov för nybyggnad av modulhus

 •   11

  Spettet 1 - Bygglov för tillbyggnad av altan

 •   12

  Klevshult 1:122 - Bygglov för tankstation

 •   13

  Pålen 1:23 - Bygglov för nybyggnad av nätstation

 •   14

  Svalan 6 - Inredning av ytterligare en lägenhet

 •   15

  Programbudget år 2023

 •   16

  Taxa år 2023

 •   17

  Införande av efterhandsdebitering 2023

 •   18

  Internremiss av Avfallsplan 2023-2030

 •   19

  Information om aktuella frågor

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Delegationsbeslut

 • § 10

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2022-10-25

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.