Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning, ALLM.2023.1

 •   2

  Hagshult 1:9 - Beslut om förbud att starta verksamhet förenat med vite, Smålands Metall och Återvinning AB, org nr. 556854-9843, MIL.2017.375

 •   3

  Sjöeryd 1:38 - Beslut om förbud förenat med vite, Stiftsgården Tallnäs, MIL.2022.648

 •   4

  Hok 2:110 - Bygglov för transformatorstation. BYGG.2023.439

 •   5

  Movalla 1 - Byggsanktionsavgift för att ha rivit entrétak utan startbesked. BYGG.2023.822

 •   6

  Movalla 1 - Rivningslov för rivning av entrétak. BYGG.2023.822

 •   7

  Skogshyltan 1:5 - Marklov för vall med matjord, grus & sand. BYGG.2023.897

 •   8

  Stenshestra 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnation av 6 st enbostadshus, BYGG.2023.617

 •   9

  Granhem 4 - Inrett uthus med bed and breakfast. TLS.2023.56

 •   10

  Linnean 3 - Nybyggnation av lager och kontor, BYGG.2023.788

 •   11

  Pålen 1:1 - Nybyggnation av återvinningsstation. BYGG.2023.844

 •   12

  Utsikten 16 - Tillbyggnad av förskola med vent.aggregat, skärmtak och fasadändring. BYGG.2023.850

 •   13

  Gärahov 2:19 - Bygglov för nybyggnation av kontor och industri, BYGG.2023.940

 •   14

  Oxen 5 - Bygglov för ändrad användning av industrilokal till gymverksamhet, BYGG.2023.1012

 •   15

  Ny ÖP, Vaggeryds kommun, synpunkter, ALLM.2021.683

 •   16

  Samråd för detaljplan för del av fastigheten Hok 2:109 med flera, ALLM.2022.570

 •   17

  Samråd för detaljplan för fastigheten Ålen 1 med flera, ALLM.2022.232

 •   18

  Taxa år 2024, ALLM.2023.965

 •   19

  Meddelanden, ALLM.2023.2

 •   20

  Delegationsbeslut, ALLM.2023.4

 •   21

  Övriga ärenden

 • § 10

  Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-10-31

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.