Hoppa över navigering
 •   1

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Stickprov - social omsorg

 •   5

  Information från myndighetsenheten

 •   6

  Riktlinjer för alkoholservering, revidering

 •   7

  Tillsynsplan enligt alkohollagen, revidering

 •   8

  Tillsynsplan enligt tobakslagen, revidering

 •   9

  Tillsynsplan receptfria läkemedel

 •   10

  Beslutsattestanter för år 2024

 •   11

  Medarbetarenkät 2023

 •   12

  Kommunens kvalité i korthet KKiK

 •   13

  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete år 2022

 •   14

  Ekonomisk information

 •   15

  Information från förvaltningen

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.