Hoppa över navigering
 •   1

  Övervägande vid placering

 •   2

  Övervägande vid placering

 •   3

  Preliminära siffror KKiK (Kommunens kvalité i korthet)

 •  

   

 • Gällande riktlinjer antogs 2018-06-28 § 52 samt reviderades 2019-12-19 med en giltighetstid på två år. Förvaltningen har nu sett över riktlinjerna och inte haft anledning att göra några förändringar.

  Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid handläggning.
  Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning och prejudicerande rättsfall.

  Riktlinjer skall vara förenliga med gällande lagstiftning och nationella riktlinjer och rekommendationer. Riktlinjen skall fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens uppdrag. Målsättningen är att bidra till en god, jämlik, säker och ändamålsenlig socialtjänst i Vaggeryds kommun som helhet.

  Alla personer anställda inom Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun är ålagda att följa gällande riktlinjer.

  Riktlinjerna skall fungera som ett styrdokument och stöd för handläggarna vid utredning, bedömning och beslut.

  Förvaltningen har nu sett över riktlinjerna och föreslår att de fastställs utan några förändringar att gälla t o m om år 2023 samt revideras vid behov.

 •   6

  Ekonomisk information

 •   7

  Fördelning, statliga äldreomsorgssatsningen

 •   8

  Investeringsprocess 2022 - 2024

 •   9

  Ansökan om föreningsbidrag kvinnojouren Värnamo

 •   10

  Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen (2001:453)

 •   11

  Riktlinjer för handläggning barn och unga

 •   12

  Riktlinjer för handläggning inom missbruk/beroende

 •   13

  Riktlinjer för handläggning inom social omsorg

 •   14

  Riktlinjer för biståndsbedömning våld i nära relation

 •   15

  Uppdaterad delegationsordning för sydvästra Smålands socialjour

 •   16

  Delegationsordning för socialnämnden, revidering

 •   17

  Information från förvaltningen

 •   18

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.