Hoppa över navigering
 •   1

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Stickprov

 •   5

  Information från myndighet

 •   6

  Redovisning av Intensiv hemrehabilitering

 •   7

  Uppföljning projekt hemtjänst

 •   8

  Revidering av delegationsordning - ny lagstiftning

 •   9

  Uppföljningsgranskning

 •   10

  Säbo 2.0, lokalisering

 •   11

  Hyra av extern lokal, Utsikten 15 Vaggeryd

 •   12

  Ekonomisk information

 •   13

  April uppföljning

 •   14

  Tilläggsäskande år 2024

 •   15

  Budget 2025

 •   16

  Information från förvaltningen

 •   17

  Information gällande verksamhetsövergång

 •   18

  Information miljöprogram

 • 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.
  Berörda är bl.a. undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, personliga assistenter, läkare och brandmän.

  Den störst berörda gruppen är medarbetare inom vård och omsorg.
  Förändringarna i regelverket har uteslutit tidigare tillämpningar av förläggningar av turer ”rygg mot rygg”( kvällsarbete/ morgonarbete). Nya direktivet innebär också att delade turer tagits bort och därmed tillkommer tätare helgtjänstgöring, varannan helg.
  En konsekvens av kravet på dygnsvila, inga rygg mot ryggpass samt borttagande av delade turer är att det schematekniskt har krävts fler personer i arbete för att lösa turerna där vård och omsorgspersonalen arbetar varannan helg.
  Förvaltningen har tagit fram en beräkning att det krävs 32 personer för att lösa det nya direktivet. Som mest kostar det 18 mkr under förutsättning att alla arbetar heltid.

   

  Förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2024-05-10.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.