Hoppa över navigering
 •   1

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   5

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   6

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   7

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   8

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   9

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   10

  Beslut - Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   11

  Information - Stickprov

 •   12

  Information från myndighetsenheten

 •   13

  Beslut - Begäran om yttrande och handlingar gällande anmält klagomål

 •   14

  Beslut - Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023

 •   15

  Beslut - Intern kontrollplan år 2024

 •   16

  Beslut - Socialnämndens mål samt hantering av politiskt prioriterade strategier

 •   17

  Ekonomisk information

 •   18

  Information - Drifts- och investeringsbudget år 2025

 •   19

  Beslut - Redovisning av åtgärder efter IVO:s beslut

 •   20

  Beslut - Ändrad mötesordning, hösten 2024

 •   21

  Beslut - Yttrande över överklagat beslut om bostadsanpassningsbidrag

 •   22

  Beslut - Remiss - Mejeriets träningslokal

 •   23

  Beslut - Kontaktpolitikerdagar 2024

 •   24

  Information från förvaltningen

 •   25

  Information - Presidiemöte socialnämnde och kultur och fritidsnämnden

 •   26

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.