Hoppa över navigering
 •   1

  Ansökan om bostadsanpassning

 •   2

  Information från myndighetsenheten

 •   3

  Yrkande från politiker

 •   4

  Begäran om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut

 •   5

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   6

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   7

  Äldreomsorgsplan, ny

 •   8

  Intern kontrollplan 2022

 •   9

  Patientsäkerhetsberättelse 2021

 •   10

  Beslutsattestanter 2022

 •   11

  Uppdrag och handlingsplan specialiserad palliativ vård

 •   12

  Remiss, förslag på nya föreskrifter gällande smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

 •   13

  Information från förvaltningen

 •   14

  Återkallelse av serveringsltillstånd

 •   15

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.